Kontakt

ADRES

Jukar Andrzej Kizyma
ul. Fabryczna 3
48-316 Łambinowice

woj. opolskie

DANE KONTAKTOWE

tel. 504 181 025
andrzej@jukar.eu
biuro@jukar.eu

DANE IDENTYFIKACYJNE

NIP 753-117-59-25
REGON 531660550